BEXPRO-NS Co nowego?
Data
Wersja
2015-03-26

Nowa strona bexprons.com

2011-12-17
1.1.1.29

DCY_LOAD -0% fix

2011-04-10
1.1.1.28

start_cor -50 <> +50%
Linie w wykresie grubsze
Autoreconnect – utracone połączenie zostaje wznowione
„R” przycisk – lista ComPort’ów zostaje zaktualizowana bez ponownego uruchomienia
klik na „OPEN/CLOSE” zamyka bądź otwiera ponownie połączenie

2010-05-05
1.1.1.27

nowy język – Holenderski
Dzieki dla Sebastiaan `H

2010-04-19
1.1.1.26

RC_INJ do 200%

2010-04-17
1.1.1.25

Nowe parametry dla Prins ECU wersja 212 MAP, LCOR_DCY, DEFAULT_FUEL, TI_MIN

2010-03-30
1.1.1.24

Przygotowania do nowych funkcji

2010-03-29
1.1.1.23

Naprawiona LCORi AFCO wystwietlanie i dodano zabezpieczenia gdy dane z gazowego systemu są błędne podczas autokalibracji.

2010-03-23
1.1.1.21

Dopasowanie temperatury Autoadaptacji na 70C i poprawiono przełączanie LPG/Petrol dla autokalibracji OFF_Inj.

2010-03-21
1.1.1.19

Nowy sposób zapisywania Plików (Zapisz parametry do pliku)
Od teraz typy czujników pokazywane są tekstowo.
Wykresy – nowe funkcje w wyświetlaniu.

2010-03-10
1.1.1.18

BETA autokalibracja zakończona pomyślnie. Żadnych nowych znanych błędów. Dodano:Autokalibracja tylko funkcji Off_inj albo funkcji RC_Inj i Off_Inj

2010-03-09
1.1.1.17

Bug fix Zawieszenie EasyConfig podczas ustawiania Off_Inj przy jakości powyżej 5 sek.

2010-03-02
1.1.1.16

poprawiony system rejestracji i generacji licencji
niektóre tłumaczenia są nowe

2010-02-24
1.1.1.14

BUG fix poprawiono błąd jeśli nie wybrano języka

2010-02-20
1.1.1.12

NOWA FUNKCJA W pełni automatyczne ustawianie czasów wtrysków – autokalibracja „EASYCONFIG Wtryski” od teraz w wersji Home i Business

2010-02-18
1.1.1.12

Trzy nowe języki w programie. Angielski, Niemiecki i Polski. Możliwość tworzenia własnych języków

2010-02-01
1.1.1.10

zmiany na stronie rejestracyjnej (BETA)

2009-12-20
1.1.1.10

Polepszenie stabilności gdy system wysyła błędne dane.Przycisk aktywuj system po aktywacji zablokowany

2009-12-16
1.1.1.9

Bug fix: LPGCOR & DCY

2009-12-15
1.1.1.7

Bug fix. Edytowanie parametrów po wyborze parametru z comolisty nie bylo możliwe.